Polityka prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

SKLEPU INTERNETOWEGO PERUKARNIA.PL / PERUKARNIA.EU

   

§ 1

 

Niniejsza polityka ochrony prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu internetowego dostępnego na stronie internetowej www.perukarnia.eu / www.perukarnia.pl

   

§ 2

 

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego dostępnego pod adresem strony www.perukarnia.eu / www.perukarnia.pl jest Janusz Walczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Perukarnia.pl SKLEP MEDYCZNY – ORTOPEDYCZNY, PERUKI, PROTEZY PIERSI Janusz Walczyk, z siedzibą w Tuszynie, ul. Bolesława Chrobrego 3, 95 – 080 Tuszyn, nr NIP 729-154-62-03, nr REGON 472250398, oddział 93 – 509 Łódź, ul. Paderewskiego 6 lok. 7U.

 

 1. Zbiór danych osobowych został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i zarejestrowany pod nr …...............................................................

 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883).

  

§ 3

 

  1. Przeglądanie zawartości serwisu internetowego dostępnego na stronie www.perukarnia.eu / www.perukarnia.pl nie wiąże się z przekazywaniem i udostępnianiem Administratorowi przez Użytkownika danych osobowych.

  2. Korzystanie z usług sklepu internetowego znajdującego się na stronie www.perukarnia.eu / perukarnia.pl może wymagać podania danych osobowych Użytkownika. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania może spowodować brak możliwości realizacji usługi.

  3. W celu realizacji usługi Administrator danych może poprosić użytkownika o przekazanie w szczególności danych osobowych takich jak imię i nazwisko/nazwa, adres, adres poczty elektronicznej, oraz numer telefonu.

  4. W przypadku wyrażenia przez Klienta odrębnej, dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep, oprócz realizacji usługi, także w celu przekazywania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną (newsletter).

  

§ 4

 

 1. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także do ich aktualizacji, poprawiania i zmiany.

 2. Na żądanie użytkownika administrator usunie jego dane osobowe ze zbioru. Żądanie takie należy zgłosić na adres 93 – 509 Łódź, ul. Paderewskiego 6 lok. 7U, bądź w formie elektronicznej na adres poczty e-mail: biuro@perukarnia.pl.

 3. We wszystkich sprawach dotyczących zgromadzonych i wykorzystywanych przez Administratora danych osobowych Użytkownika Użytkownik ten może skontaktować się z Administratorem. Dane kontaktowe administratora wskazano w ust. 2 niniejszego paragrafu.

  

§ 5

 

 1. Administrator używa plików cookies. Pliki cookies umożliwiają administratorowi lepsze dostosowanie serwisu do preferencji użytkownika oraz wykorzystywane są do zobrazowania przy pomocy statystyki sposobu korzystania z serwisu przez Użytkowników.

 2. Użytkownik może w każdej chwili zablokować wykorzystywanie plików cookies przez konkretną stronę internetową bądź wszystkie połączenia z przeglądarki internetowej. Wyłączenie obsługi plików cookies następuje wskutek skorzystania z opcji ustawień oprogramowania - przeglądarki internetowej. Wyłącznie obsługi plików cookies może spowodować ograniczenie niektórych funkcji serwisu.