Dofinansowania

Dofinansowania
 
Istnieją dwa źródła finansowania środków pomocniczych:
 
1) Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)

Istnieje możliwość refundacji peruki jako środka pomocniczego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie: chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, chirurgii onkologicznej, onkologii klinicznej, chemioterapii nowotworów, ginekologii onkologicznej, radioterapii onkologicznej, dermatologii i wenerologii, onkologii i hematologii dziecięcej, hematologii może wystawić wniosek na zaopatrzenie w postaci peruki w przebiegu: leczenia chorób nowotworowych, przy trwałym uszkodzeniu głowy w wyniku urazu lub oparzeń, choroby powodującej trwałą utratę włosów.
Kwota refundacji NFZ wynosi 250 zł.
Wnioski z Narodowego Funduszu Zdrowia realizowane są tylko i wyłącznie w naszych sklepach stacjonarnych.

Istnieje możliwość refundacji protezy piersi jako środka pomocniczego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie: chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, onkologii klinicznej, chemioterapii nowotworów, ginekologii, ginekologii onkologicznej, radioterapii onkologicznej, rehabilitacji, rehabilitacji medycznej, rehabilitacji ogólnej, rehabilitacji w chorobach narządu ruchu może wystawić wniosek na zaopatrzenie w postaci protezy piersi w przebiegu: leczenia nowotworów piersi, wad rozwojowych i urazów.
Kwota refundacji NFZ wynosi 280 zł.
Wnioski z Narodowego Funduszu Zdrowia realizowane są tylko i wyłącznie w naszych sklepach stacjonarnych.

 
2) PCPR- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Podstawą do starania się o dofinansowanie do zaopatrzenia w środki pomocnicze z funduszu PFRON jest posiadanie refundacji z NFZ.
Dofinasowanie jest realizowane pod warunkiem spełnienia poniższych kryteriów:

- ubiegający się o refundację posiada orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu choroby
- dochody na członka rodziny w gospodarstwie domowym nie przekraczają 1800 zł netto we wspólnym gospodarstwie domowym, 2200 zł netto dla osób pozostających w jednoosobowym gospodarstwie domowym